Tbs: een specialisme binnen het strafrecht.

De vereniging van tbs-advocaten meent dat tbs een apart specialisme is binnen het bredere strafrecht. Tbs maakt de samenleving veiliger. Ex-tbs-gestelden vallen veel minder vaak in herhaling dan ex-gedetineerden. Mensen die op goede wijze een tbs-behandeling hebben doorlopen staan vaak succesvoller in het leven dan voordien. Toch zien veel verdachten en tbs- gestelden ook veel risico’s en nadelen als de behandelmaatregel in beeld komt of is.

Gelet op de belangen die op het spel staan voor verdachten en zij die al tot tbs zijn veroordeeld stelt de Vereniging van tbs-advocaten zich ten doel de kwaliteit te vergroten van advocaten die zich bezig houden met een dreigende of opgelegde tbs-maatregel. De Vereniging van tbs-advocaten beoogt ook een bijdrage te leveren aan de deskundigheid van andere strafrechtadvocaten. Alleen specialisten kunnen lid worden van de vereniging.