Een goed functionerend TBS-systeem is in het belang van de samenleving en van TBS-gestelden zelf. Om dat systeem te optimaliseren, is een aantal verbeteringen nodig. Het bestuur van de Vereniging van TBS-advocaten heeft een Manifest opgesteld waarin die verbeterpunten worden genoemd. Als aan die punten gewerkt wordt, zal de TBS aantrekkelijker worden waardoor meer potentiële TBS-gestelden mee zullen werken aan Pro Justitia-onderzoek. Daarna kan de rechter een meer afgewogen beslissing nemen over het al dan niet opleggen van TBS.