Lid van de Vereniging van TBS-advocaten Floris Holthuis publiceerde op 22 januari 2018 een blog op de site van de Sdu met een oproep het TBS-systeem meer te promoten. Waar de advocatuur de enige (juridische) beroepsgroep lijkt te zijn die het stelsel probeert te promoten door verbeteringen aan te brengen, lijkt de gedachte nog steeds te heersen dat enkel door de adviezen van advocaten er zo veel weigeraars zouden zijn. Advocaten zouden immers altijd adviseren niet mee te werken uit angst TBS opgelegd te krijgen. Niets is minder waar. In TBS gespecialiseerde advocaten zullen altijd alle voor- en nadelen noemen van het TBS-systeem en zijn dat in hun functie verplicht. Als de voordelen groter worden dan de nadelen, zullen meer potentiële weigeraars toch meewerken aan gedragskundig onderzoek. Het is belangrijk dat niet alleen de advocatuur zich hard maakt voor een beter TBS-systeem, maar ook het OM en de rechterlijke macht. Op 25 januari en 20 februari a.s. vinden twee, vanuit het Ministerie georganiseerde, exptertmeetings plaats om oplossingen te zoeken voor het probleem van de weigerende observandi. Dat is een goed begin. Het uitdragen van de waarde van het TBS-systeem zou een goede volgende stap zijn.