Vrijwel gelijktijdig met de postion paper van De Vereniging heeft GGZ Nederland (samen met VGN) een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid gestuurd waarin met name de personeelsproblematiek, die ook de Vereniging noemde, wordt aangekaart. Het gaat dan vooral om de forensische klinieken en afdelingen, alwaar ook TBS-gestelden verblijven. Door een tekort aan goed geschoold personeel lopen zowel personeel als patiënten gevaar. GGZ Nederland vraagt het Ministerie meer geld, maar ook om minder regels om de administratiedruk te verlagen en om het starten van een arbeidsmarktagenda om meer personeel te werven en behouden.

In de brief wordt verwezen naar het advies ‘Ontwikkelingen en knelpunten bij forensische psychiatrische klinieken en afdelingen’ van de RSJ, d.d. 29 maart 2018 en het onderzoek ‘Forensische Zorgen’ van AEF d.d. 13 april 2017 (dat overigens m.n. over beveiligde zorg zonder strafrechtelijke titel gaat).