In het recente debat over het al dan niet opleggen van TBS aan veroordeelden van ernstige delicten blijkt de overtuiging te heersen dat geen TBS wordt (of zelfs kan worden) opgelegd als de verdachte niet meewerkt aan psychologisch/psychiatrisch onderzoek. Formeel kan TBS wel opgelegd worden als de verdachte daaraan niet meewerkt: artikel 37 lid 3 Wetboek van Strafrecht. In de praktijk gebeurt dat ook.

Op 13 oktober 2017 publiceerde de Amsterdamse rechter Han Jongeneel in het (digitale) Advocatenblad een artikel waarin hij een overzicht geeft van de uitkomsten van 50 door hem onderzochte zaken waarin de verdachte weigerde mee te werken aan het opstellen van Pro Justitia-rapportage. Uit zijn onderzoek blijkt dat in het merendeel van deze zaken toch TBS werd opgelegd. Lees zijn artikel op:

http://www.advocatenblad.nl/2017/10/13/meewerken-aan-tbs-onderzoek-verkeerd-uitpakken/

 

Voorzitter van de Vereniging van TBS-advocaten Job Knoester is ervan overtuigd dat minder verdachten zullen weigeren mee te werken als het TBS-systeem aantrekkelijker zou zijn. Lees zijn standpunt in het Advocatenblad:

http://advocatenblad.nl/2017/10/16/betere-tbs-leidt-tot-minder-weigeraars/