Om het voor zowel rechters, officieren van justitie als advocatuur mogelijk te maken om goede deskundigen in te schakelen, werd in 2010 het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) opgericht. Het NRGD biedt een overzicht van (forensische) deskundigen die aan een aantal minimum kwaliteitseisen moeten voldoen. Het is de Vereniging van TBS-advocaten gebleken dat niet alle daarin opgenomen deskundigen op verzoek van de verdediging willen rapporteren. De indruk bestond (en dat werd ook wel door een aantal deskundigen bevestigd) dat zij vreesden dat zij dan niet meer als onafhankelijke deskundigen zouden worden beschouwd. Mede daarom heeft het NRGD op 4 oktober 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor psychologen, psychiaters, rechterlijke macht, openbaar ministerie en advocatuur: “Rapporteren in opdracht van de verdediging”. De conclusie van die dag was dat de deskundigen in beginsel niet vreesden voor hun (imago omtrent) onafhankelijkheid, maar vooral bezwaren voelden om voor de verdediging te rapporteren als de mogelijkheid bestaat dat hun rapportage niet ingebracht wordt in de straf/TBS-zaak. Volgens spreker en rapporteur psycholoog Jack Oudejans, die wel regelmatig rapporteert op verzoek van de verdediging, komt dit echter zelden voor.

Zie voor een verslag van die bijeenkomst de Nieuwsbrief van het NRGD van oktober 2017.