Het Ministerie houdt voor elke TBS-gestelde die langer dan 15 jaar TBS met dwangverpleging ondergaat zogenaamde 15+-zorgconferenties. Doel ervan is te beoordelen op welke wijze de TBS-gestelde op voortvarende, maar verantwoorde, wijze kan resocialiseren (of niet). Tijdens zo’n bijeenkomst is het Ministerie vertegenwoordigd, zijn er externe psychologen en psychiaters, huidige behandelaars, eventueel reclassering en de TBS-gestelde zelf (het eerste deel) en diens advocaat.

Daarnaast kan een zorgconferentie plaatsvinden aangaande TBS-gestelden die minder dan 15 jaar TBS ondergaan. Omdat het Ministerie momenteel prioriteit geeft aan 15+-zorgconferenties vinden de niet-15+-conferenties pas plaats als er sprake is van een (dreigende) impasse en alle andere mogelijkheden van intercollegiaal overleg etc. hebben gefaald. In onderstaande brief van het Ministerie worden de criteria daarvoor uiteengezet.

In deze brief wordt aangegeven dat de vergoeding voor de advocaat voor het bijwonen van dergelijke zorgconferenties (dat betreft zowel de 15+ als de andere zorgconferenties, en alle werkzaamheden daaromheen) € 600,00 in plaats van het tot nu toe gehanteerde tarief van € 250,00 is (inclusief BTW). De factuur hiervoor kan aan de TBS-kliniek waar de TBS-gestelde op dat moment verblijft, worden toegezonden. De kliniek kan deze kosten vervolgens doorberekenen aan het Ministerie. Deze hogere vergoeding is met terugwerkende kracht tot juni 2017 vastgesteld. Advocaten die sindsdien zorgconferenties hebben bijgewoond en daar € 250,00 voor in rekening hebben gebracht, kunnen aanvullend € 350,00 declareren.

De vergoeding voor zogenaamde “drie-gesprekken” enkel met de hoofdbehandelaar blijft € 250,00.

brief advocaten zorgconferenties