Op verzoek van Tweede Kamerleden heeft het bestuur van de Vereniging een position paper opgesteld dat op 21 juni a.s. in het algemeen overleg over TBS zal worden besproken in de Vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid. Aan de hand daarvan kunnen Kamervragen gesteld worden.

De punten in de position paper hebben vooral betrekking op zaken waar men nu tegenaan loopt, te weten:

1. de weigerproblematiek: verklein de politieke bemoeienis en vergroot de rechterlijke bemoeienis, zorg voor betere door- en uitstroming van TBS-gestelden en pas meer maatwerk toe in het verlofstelsel

2. voer geen spreekrecht in voor slachtoffers bij TBS-verlengingszittingen

3. los personeelsproblemen op om onnodig lange TBS te voorkomen en te zorgen voor een betere veiligheid binnen klinieken

4. laat een inspectieonderzoek verrichten in FPC Oostvaarderskliniek