Op vrijdag 13 april 2018 en vrijdag 2 november 2018 zullen vanaf 16.00 uur in Haarlem de twee jaarlijkse intervisiebijeenkomsten van de TBS-vereniging plaatsvinden. De bijeenkomst op 13 april 2018 is meteen de eerste ALV van de Vereniging. Uitnodigingen voor deze ALV zullen tijdig naar de leden verstuurd worden.

Op vrijdag 7 december 2018 zal om 13.00 uur de door de TBS-vereniging verzorgde jaarlijkse cursus plaatsvinden. De locatie, onderwerpen en wijze van inschrijving worden op een later moment bekend gemaakt.