Op 7 en 8 juni 2023 zullen leden van de Vereniging een studiereis maken naar Antwerpen. Deze staat in het teken staan van de maatregel “internering”.

De aftrap van de studiereis vindt plaats op 7 juni. Op 7 juni verzorgen advocaat mr Peter Verpoorten – dé autoriteit op het gebied van internering – en Kristel Roebben, psycholoog en lid van de Kamer ter Bescherming Maatschappij in de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, een lezing. Op 8 juni 2023 volgt een bezoek aan het FPC Antwerpen, inclusief een rondleiding. In het FPC worden lezingen gegeven door een behandelaar, gedragsdeskundige over pro justitia rapporteren in België en door de jurist van het FPC over de interne rechtspositie van geïnterneerden.

Deze studiedagen bieden een uitgelezen mogelijkheid een kijkje in de keuken te krijgen in Belgische “interneringskeuken”. Door middel van uitwisseling van informatie en ervaringen hoopt de Vereniging dat de deelnemers inspiratie zullen opdoen om zo nog beter Nederlandse terbeschikkinggestelden te kunnen bijstaan.

De Vereniging zal op een later moment nog een studiedag in Nederland organiseren, waarbij bij de interneringsmaatregel betrokken professionals zullen worden uitgenodigd.