De Vereniging van TBS-advocaten bestaat in 2022 vijf jaar. Om hierbij stil te staan organiseert zij een (lustrum)congres onder de titel:

“Voortgang in behandeling”

Tijdens het congres zal dit thema worden belicht vanuit verschillende invalshoeken. Zo zal niet alleen worden stilgestaan bij het perspectief van de TBS-gestelde en diens raadsman, maar zal er ook aandacht zijn voor andere perspectieven, zoals dat van de behandelaar, de reclassering, de rechter en de samenleving (OM/Ministerie/nabestaanden en slachtoffers).

Het congres is bedoeld voor allen die professioneel actief zijn in het TBS-veld. Uitnodigingen met nadere informatie (o.a. over de opleidingspunten die u hiervoor kunt krijgen) zullen nog worden verspreid. Mocht u te zijner tijd geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn in het bijwonen van dit congres, dan kunt u daarover informatie vinden op de internetpagina van de Vereniging (www.tbsadvocaten.org).

Het congres zal – Corona volente – plaatsvinden op vrijdag 24 juni 2022 in de Koepelkerk en het Verenigingsgebouw in het gevangenisdorp Veenhuizen (Drenthe). Sprekers met ruime ervaring in de TBS-praktijk zullen actuele thema’s aan de orde stellen en zullen samen met de congresdeelnemers op zoek gaan naar oplossingen voor problemen die zich in de praktijk voordoen. Er zal aandacht zijn voor onder andere: het doel en de duur van de behandeling, de wachtlijstproblematiek, het automatisch stopzetten van verloven na (verlof-)incidenten, de uitstroom, zorgconferenties en driegesprekken, en voor een mogelijke rol voor de verlengingsrechter bij de tenuitvoerlegging van de TBS of de introductie van een executierechter die tussentijds beslissingen kan nemen met betrekking tot de voortgang van de TBS-behandeling.

Mr. W. Anker (oud-advocaat en erelid van de Vereniging van TBS-advocaten) zal als dagvoorzitter optreden tijdens het congres.