Op 19 juni 2019 vond een door het NRGD georganiseerde professionele ontmoeting plaats over risicotaxaties. Gesproken werd over de best voorspellende instrumenten. Laura Menenti (voormalig coördinator bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen) besprak dat uit haar onderzoek bleek dat bij zedendelinquenten actuariële risicotaxaties betrouwbaarder zijn dan gestructureerde klinische oordelen (een combinatie van het klinisch oordeel en risicotaxatie-instrumenten), zelfs als dat klinische oordeel bedoeld is om de actuariële risicotaxatie te individualiseren. Volgens haar maakt een klinische override van de actuariële risicotaxatie de inschatting juist minder valide. Zij vond in de onderzochte zaken geen relatie tussen de hoogte van het risico en de zwaarte van de opgelegde behandeling. Ook concludeerde zij dat partijen in de strafrechtketen onvoldoende duidelijk over risico communiceren.

Joke Harte (hoogleraar Evaluatie Juridische Interventies, afdeling strafrecht en criminologie aan de VU Amsterdam) gaf aan dat wel per situatie en persoon gekeken moet worden. Specifieke informatie over iemands eigenschappen of situatie zouden volgens haar wel van invloed zijn op het individuele recidivegevaar en door daar geen rekening mee te houden, zou diegene tekort gedaan kunnen worden.

Gewaarschuwd werd voor het risico van overschatting van het risico bij het gestructureerde klinische oordeel naast de actuariële inschatting: bepaalde persoonskenmerken die de klinische inschatting beïnvloeden zijn immers ook factoren die al gemeten worden bij de actuariële inschatting. Daardoor bestaat het gevaar voor ‘dubbeltellingen’.

In onderstaande artikelen gaan de sprekers in op hun eigen visie op risicotaxaties:

Menenti : Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld: gewogen risico – conclusie en discussie over risicotaxatie

Harte : Recidive inschatten met behulp van een empirisch model. Kansen voor de strafrechtpraktijk? (NJB 29-09-2017 – afl. 33)

Blaauw : Risicotaxatie in de Nederlandse rechtspraktijk: op naar een best practice (Expertise en Recht 2019-2)