In de 1e nieuwsbrief van 2022 wordt verwezen naar de volgende (niet gepubliceerde) stukken:

Arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 2 november 2018

Verzoek cassatie in het belang der wet d.d. 15 maart 2022

Reactie PG bij de HR op cassatieverzoek d.d. 20 mei 2022

Uitvoeringskader omzetting PIJ naar TBS d.d. 1 december 2021