Op 29 november 2019 heeft de vierde conferentie van Lunteren (‘Werkconferentie Recht & TBS’) plaatsgevonden, met als hoofdthema’s: samenleving, terugval/vertraging en uitstroom.

Hieronder worden de uitkomsten en afspraken van deze bijeenkomst (Lunteren IV) uiteengezet:

Algemeen

  • Betere communicatie over TBS in de media, zowel in periodes van rust als bij incidenten;
  • Het verkorten van de afwikkeling van aangiftes (versnellen van het besluit tot vervolging en daadwerkelijke vervolging);
  • Burgemeesters (VNG) en directeuren FPC’s maken afspraken over problemen bij de uitstroom van TBS-gestelden

Tegen vertraging

  • Bij een patstelling wordt sneller een driegesprek tussen TBS-gestelde, behandelaar en advocaat gepland;
  • Onderzocht wordt of een proefplaatsing op een motivatie-afdeling (perspectiefafdeling) bijdraagt om de impasse te doorbreken;
  • Afschaffen van het Teevenjaar, in ieder geval bij proefverlof (hier wordt onderzoek naar gedaan).

Uitstroom

  • De verschillen tussen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging worden onderzocht. Er komt een voorstel hoe hiermee om te gaan;
  • Onderzoek naar de duur van de voorwaardelijke beëindiging binnen verschillende groepen TBS (factoren recidive na TBS);
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om naast FPT ook de Wet Langdurig Toezicht (GBM) in te zetten (meer maatwerk).

Terugval

  • Meer maatwerk bij terugplaatsing via FPT. Deze afspraken moeten gemaakt worden tussen de reclassering en instelling: helder doel bij terugplaatsing (zinvolle invulling), maatwerk: niveau terugplaatsing bepalen, al dan niet verlof (BVT n.v.t.), wat wordt verwacht? (behandelplan etc.)

 

De eerste bijeenkomst in Lunteren (op 8 november 2013) leidde tot het Manifest van Lunteren. Daarna volgden dus nog drie bijeenkomsten en werden steeds nieuwe afspraken gemaakt.