Op 29 november 2017 zal de vereniging van tbs-advocaten de openingsborrel en 1e intervisiebijeenkomst houden.

 

Er zal kort worden teruggeblikt op de professionele ontmoeting die op 4 oktober 2017 bij het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen plaatsvond. Dit was een bijeenkomst van psychologen, psychiaters, rechters, leden van het Openbaar Ministerie en advocaten waar het thema ‘’rapporteren voor de verdediging’’ werd behandeld. De ervaren forensisch psycholoog Jack Oudejans was daar een van de sprekers. Hij zal tijdens de 1e intervisiebijeenkomst voor onze vereniging een voordracht houden met de volgende onderwerpen:

 

–  verlengingsadviezen TBS-kliniek (diagnostiek, behandeling, risicotaxatie);

–  strategische overwegingen (op zitting);

–  kritische vragen voor deskundigen op zitting;

–  second opinions (kwalificaties rapporteur, beleid NIFP).

 

De voordracht van Jack Oudejans start om 18.00 uur. Om 19.00 uur zullen in het kader van intervisie vragen kunnen worden gesteld, ervaringen worden uitgewisseld en er zal kunnen worden gediscussieerd. Aansluitend vindt de borrel plaats.

 

Aan advocaten die tijdens de gehele bijeenkomst aanwezig zijn zal een certificaat worden uitgereikt. Vervolgens kunt u zelf beoordelen ex artikel 4.4 lid 4 van de Verordening op de Advocatuur of het gegeven postacademisch onderwijs de praktijkuitoefening ten goede komt.

 

De locatie is in het bedrijfspand waar de kantoren zijn gevestigd van bestuursleden Anne Louwerse en Abdel Ytsma:

 

Zijlstraat 47

2011 TK te Haarlem.

 

Als u wilt komen kunt u zich aanmelden via: info@tbsadvocaten.org.