De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19-virus (Corona) zijn voor TBS-gestelden verstrekkend. Uit de volgende stukken blijkt:

  1. de meest recente werkwijze rondom strafzaken, volgens het LOVS
  2. dat TBS-verlengingszittingen (anders dan de Q&A onder nummer 4 aangeeft) in fase 2 ook onder ‘urgente’ zaken vallen. Evenwel staan die op lijst 2, wat betekent dat die alleen (via videoconferentie) doorgaan als de personele capaciteit van de rechtbanken dat toelaat 03042020_Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak _def.pdf
  3. wat de LOVS-werkwijze is rondom TBS-zittingen, vooral wat betreft de aanwezigheid van procesdeelnemers Werkwijze TBS-beslissingen
  4. dat er nieuwe wetgeving gemaakt is om meer mogelijkheden voor deelname aan zittingen via videoconferenties te creëren, Mededeling wijziging Besluit videoconferentie
  5. dat DV&O geen TBS-gestelden met COVID-19 vervoert en bij klachten slechts zeer beperkt 2020-04-01 Brief aan alle hoofden Veiligheid transport tijdens coronacri…
  6. wat de antwoorden op veel gestelde vragen omtrent verloven, plaatsingen, dagbesteding, doorgang van zittingen, NIFP-rapportages, etc. zijn QenA versoepelingen190620
  7. De regels met betrekking tot bezoek en verlof worden vanaf 2 juni 2020 stapsgewijs uitgebreid, aldus de Minister in de Tweede Kamerbrief van 29 mei 2020. De laatste uitbreidingen licht de Minister toe in zijn Kamerbrief van 15 juni 2020.
  8. De update van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van de situatie in het gevangeniswezen t.b.v. het notaoverleg over de Justitieketen d.d. 26 juni 2020

De Penitentiaire Kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft aangegeven vanaf juli a.s. een zittingsdag per maand extra in te plannen, op een andere dag dan de donderdag. Ook zullen de zittingen voor 45 minuten in plaats van 30 minuten ingepland worden. Veel zittingen zullen nog via videoverbinding plaatsvinden door een gebrek aan celcapaciteit in het gerechtsgebouw van Arnhem. Door de beperkte zittingscapaciteit wordt erop aangedrongen om eventuele intrekkingen van hoger beroep tijdig te doen, zodat die ruimte nog ingevuld kan worden met een andere zitting.