De Vereniging van TBS Advocaten

Advocatie Magazine besteedt aandacht aan specialisatieverenigingen binnen de advocatuur en ging in gesprek met Job Knoester als voorzitter van de Vereniging van TBS Advocaten. Knoester gaat in op de vraag waarom en hoe de vereniging werd opgericht. Ook bespreekt hij het doel van de vereniging en diverse activiteiten die worden georganiseerd. Bron: Advocatie.nl

De Vereniging van TBS Advocaten2024-06-17T15:14:54+02:00

Bezwaren tegen voorstel nieuwe VI-regeling in NRC

Op 30 januari 2019 publiceerde de NRC een artikel waarin door de bestuursleden van de Vereniging van TBS-advocaten bezwaren worden geuit tegen de plannen van Minister Sander Dekker om de VI-regeling te wijzigen. Dit kan neerkomen op een substantieel langere detentie voordat de TBS-maatregel en dus behandeling begint, wat negatieve effecten kan hebben. De bestuursleden [...]

Bezwaren tegen voorstel nieuwe VI-regeling in NRC2019-01-31T09:27:41+01:00

Ook de GGZ luidt de noodklok over personeelsproblemen

Vrijwel gelijktijdig met de postion paper van De Vereniging heeft GGZ Nederland (samen met VGN) een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid gestuurd waarin met name de personeelsproblematiek, die ook de Vereniging noemde, wordt aangekaart. Het gaat dan vooral om de forensische klinieken en afdelingen, alwaar ook TBS-gestelden verblijven. Door een tekort aan [...]

Ook de GGZ luidt de noodklok over personeelsproblemen2018-06-23T21:53:44+02:00

Onveiligheid in Oostvaarderskliniek door drugshandel en personeelsproblemen

In een artikel in het NRC van 22 april 2018 wordt aangegeven dat TBS-patiënten in de Oostvaarderskliniek zich onveilig voelen mede door drugshandel binnen de kliniek en problemen met personeel. De patiëntenraad van die kliniek heeft daarom de Inspectie gevraagd om een onderzoek. Juist personeelsproblemen hebben eerder geleid tot een zeer ernstig incident in De [...]

Onveiligheid in Oostvaarderskliniek door drugshandel en personeelsproblemen2018-05-18T11:44:32+02:00

Noodzaak tot breder uitdragen waarde van TBS-systeem

Lid van de Vereniging van TBS-advocaten Floris Holthuis publiceerde op 22 januari 2018 een blog op de site van de Sdu met een oproep het TBS-systeem meer te promoten. Waar de advocatuur de enige (juridische) beroepsgroep lijkt te zijn die het stelsel probeert te promoten door verbeteringen aan te brengen, lijkt de gedachte nog steeds te [...]

Noodzaak tot breder uitdragen waarde van TBS-systeem2018-03-04T15:52:47+01:00

Overwegingen om wel/niet mee te werken aan onderzoek

Door leden van de Vereniging van TBS-advocaten worden regelmatig cursussen over TBS gegeven. Zo ook door bestuurslid Jan-Jesse Lieftink. Een verslaggever van NRC woonde zo'n cursus bij en schreef daarover in dit artikel van 18 oktober 2017. Daarin wordt onder andere ingegaan op de overwegingen van Lieftink om al dan niet mee te werken aan gedragsdeskundig onderzoek.

Overwegingen om wel/niet mee te werken aan onderzoek2018-03-04T15:57:26+01:00

Leidt weigeren meewerken aan onderzoek tot uitblijven TBS?

In het recente debat over het al dan niet opleggen van TBS aan veroordeelden van ernstige delicten blijkt de overtuiging te heersen dat geen TBS wordt (of zelfs kan worden) opgelegd als de verdachte niet meewerkt aan psychologisch/psychiatrisch onderzoek. Formeel kan TBS wel opgelegd worden als de verdachte daaraan niet meewerkt: artikel 37 lid 3 [...]

Leidt weigeren meewerken aan onderzoek tot uitblijven TBS?2018-03-04T15:58:06+01:00
Ga naar de bovenkant