About tbsadvocatenadmin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far tbsadvocatenadmin has created 50 blog entries.

Interne rechtspositie: BVT of Wet BOPZ?

De interne rechtspositie is niet voor alle TBS-ers gelijk. Voor sommigen geldt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT), voor anderen de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Dat is afhankelijk van de kliniek waarin de TBS-er is opgenomen. Wordt hij opgenomen in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (de FPC's, de "echte" TBS-klinieken), dan geldt de BVT, wordt [...]

Interne rechtspositie: BVT of Wet BOPZ? 2018-03-04T15:55:02+00:00

Risicotaxatie zedendelinquenten enkel op basis van statistische instrumenten?

In Nieuwsuur van 22 oktober 2017 werd het rapport van Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer behandeld. Daarin geeft zij aan dat het recidiverisico van zedendelinquenten in Nederland vaak niet via de beste methode wordt ingeschat. Volgens haar wordt ten onrechte de focus gelegd op de vraag of sprake is van een geestelijke stoornis, maar [...]

Risicotaxatie zedendelinquenten enkel op basis van statistische instrumenten? 2018-03-04T15:55:23+00:00

Time-out niet altijd meer voorwaarde bij voorwaardelijke beëindiging dwangverpleging

Het is niet langer vanzelfsprekend dat rechters het meewerken aan een time-outplaatsing in een kliniek opnemen in de voorwaarden bij een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging (ook wel VO genoemd: voorwaardelijke ontslag). De rechter kan de verpleging van overheidswege (dwangverpleging) voorwaardelijk beëindigen. De TBS-er valt dan onder de verantwoordelijkheid van de reclassering en verblijft niet [...]

Time-out niet altijd meer voorwaarde bij voorwaardelijke beëindiging dwangverpleging 2018-03-04T15:55:56+00:00

Teeven-jaar aangescherpt

Met een wetswijziging heeft voormalig staatssecretaris Dijkhoff de zogenaamde Teeven-regeling per 1 oktober 2017 aangescherpt, ondanks felle en aanhoudende kritiek van vrijwel iedereen die in het TBS-veld werkt, zoals rechters, TBS-klinieken, pro justitia-rapporteurs en niet in de laatste plaats de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) die hem in een advies van 10 augustus 2016 adviseerde de Teeven-regeling [...]

Teeven-jaar aangescherpt 2018-03-04T15:56:22+00:00

Sommige NRGD-deskundigen willen niet rapporteren voor de verdediging

Om het voor zowel rechters, officieren van justitie als advocatuur mogelijk te maken om goede deskundigen in te schakelen, werd in 2010 het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) opgericht. Het NRGD biedt een overzicht van (forensische) deskundigen die aan een aantal minimum kwaliteitseisen moeten voldoen. Het is de Vereniging van TBS-advocaten gebleken dat niet alle [...]

Sommige NRGD-deskundigen willen niet rapporteren voor de verdediging 2018-03-04T15:56:48+00:00

Overwegingen om wel/niet mee te werken aan onderzoek

Door leden van de Vereniging van TBS-advocaten worden regelmatig cursussen over TBS gegeven. Zo ook door bestuurslid Jan-Jesse Lieftink. Een verslaggever van NRC woonde zo'n cursus bij en schreef daarover in dit artikel van 18 oktober 2017. Daarin wordt onder andere ingegaan op de overwegingen van Lieftink om al dan niet mee te werken aan gedragsdeskundig onderzoek.

Overwegingen om wel/niet mee te werken aan onderzoek 2018-03-04T15:57:26+00:00

Passantenregeling geldt niet bij TBS met voorwaarden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in onderstaande uitspraak van 19 oktober 2017 opnieuw bevestigd dat de passantenregeling niet van toepassing is bij TBS met voorwaarden. De passantenregeling houdt in dat veroordeelden aan wie TBS met dwangverpleging is opgelegd in een Huis van Bewaring gedetineerd gehouden kunnen worden tot zij geplaatst kunnen worden in een TBS-kliniek. Vroeger [...]

Passantenregeling geldt niet bij TBS met voorwaarden 2017-10-21T13:59:51+00:00

Leidt weigeren meewerken aan onderzoek tot uitblijven TBS?

In het recente debat over het al dan niet opleggen van TBS aan veroordeelden van ernstige delicten blijkt de overtuiging te heersen dat geen TBS wordt (of zelfs kan worden) opgelegd als de verdachte niet meewerkt aan psychologisch/psychiatrisch onderzoek. Formeel kan TBS wel opgelegd worden als de verdachte daaraan niet meewerkt: artikel 37 lid 3 [...]

Leidt weigeren meewerken aan onderzoek tot uitblijven TBS? 2018-03-04T15:58:06+00:00

Openingsborrel en 1e intervisiebijeenkomst

Op 29 november 2017 zal de vereniging van tbs-advocaten de openingsborrel en 1e intervisiebijeenkomst houden.   Er zal kort worden teruggeblikt op de professionele ontmoeting die op 4 oktober 2017 bij het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen plaatsvond. Dit was een bijeenkomst van psychologen, psychiaters, rechters, leden van het Openbaar Ministerie en advocaten waar het thema [...]

Openingsborrel en 1e intervisiebijeenkomst 2017-10-20T20:15:21+00:00

Advocatenblad publicatie

VERENIGING TBS-ADVOCATEN BEOOGT MEER KENNIS VAN ZAKEN De advocatuur is een nieuwe vereniging rijker: de Vereniging van TBS-advocaten. De kersverse organisatie wil in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de kwaliteitsborging in TBS-zaken, zegt de Haagse advocaat en voorzitter Job Knoester. Bron: Advocatenblad Lees het volledige op advocatenblad.nl.

Advocatenblad publicatie 2017-09-07T09:30:14+00:00